75 năm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

75 năm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
Số trang: 220 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm bốn phần:

  Phần thứ nhất: Nghìn xưa văn hiến, truyền thống anh hùng;

  Phần thứ hai: Kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do, thống nhất non sông (1945-1975);

  Phần thứ ba: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-1986);

  Phần thứ tư: Thành tựu kinh tế - xã hội sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-2020).

  Qua đó, giới thiệu đến bạn đọc những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm qua.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Văn Tiến
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Vũ Huy và GS.TS. Nguyễn Văn Kính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phùng Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Hương Lan, ThS. Lại Thị Thu Thủy
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chu Trọng Huyến
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ