Cẩm nang công tác Công an xã

Cẩm nang công tác Công an xã
Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
Số trang: 204 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc là các cán bộ, chiến sĩ đang đảm nhiệm các chức danh Công an xã, các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng nòng cốt trong bảo vệ an ninh, trật tự có mối quan hệ công tác và liên quan tới hoạt động thực hiện các mặt nhiệm vụ của Công an xã những kiến thức cơ bản, cần thiết về vai trò, đặc điểm công tác Công an xã; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã; Tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn, lề lối công tác của Công an xã; Nội dung, biện pháp thực hiện một số mặt công tác quản lý hành chính của Công an xã.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ