Tài liệu học tập, nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy, khoá X

Tài liệu học tập, nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy, khoá X
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ tài liệu gồm 3 cuốn sách, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, quán triệt những nội dung quan trọng trong các Nghị quyết Trung ương 7 cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

   1. Tài liệu nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy, khoá X (Dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên): bố cục thành 4 chuyên đề. Ba chuyên đề đầu tiên trình bày, phân tích một cách đầy đủ, sâu sắc các nghị quyết về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các chuyên đề nêu rõ sự cần thiết ban hành, phạm vi, chủ đề, bố cục của nghị quyết; phân tích, đánh giá những nội dung cơ bản của nghị quyết; một số điểm cần quan tâm trong khi nghiên cứu, giới thiệu nghị quyết. Chuyên đề 4 phân tích về Kết luận số 25-KL/TW ngày 5-8-2008 của Bộ Chính trị: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm. Sách gồm 184 trang, giá 11.000đ.


   2. Tài liệu học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy, khoá X (Dành cho cán bộ, đảng viên cơ sở): phân tích sự cần thiết ban hành nghị quyết và những nội dung cơ bản của 3 nghị quyết: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn. So với tài liệu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, tài liệu này phân tích nội dung của các Nghị quyết một cách ngắn gọn hơn.

  Tài liệu gồm 64 trang, giá 5.000đ.

   3. Tài liệu hỏi - đáp các Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy, khoá X (Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân): cuốn sách bố cục thành 3 phần tương ứng với nội dung của 3 nghị quyết của Hội nghị Trung ương bảy, khoá X, đó là các vấn đề công tác thanh niên; xây dựng đội ngũ trí thức; nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi và đáp ngắn gọn, dễ hiểu.

  Tài liệu gồm 60 trang, giá 4.500đ.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ