Thể chế chính trị các nước châu Âu

Thể chế chính trị các nước châu Âu
Tác giả: PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng, PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Chu Dương
Số trang: 436 trang
Giá tiền: 49.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần một giới thiệu khái quát về tổ chức, hoạt động của Nhà nước và thể chế chính trị các nước châu Âu. Đó là hiến pháp, các hình thức nhà nước, nghị viện, nguyên thủ quốc gia, chính phủ, hệ thống tư pháp, chính quyền địa phương, đảng chính trị và các nhóm lợi ích tại các nước châu Âu. Phần hai giới thiệu chi tiết thể chế chính trị của từng quốc gia châu Âu. Anh là quốc gia theo mô hình chính thể quân chủ (hiện có 12/45 quốc gia châu Âu theo mô hình này), Pháp theo mô hình chính thể cộng hoà, Italia theo chính thể cộng hoà đại nghị, mô hình được nhiều quốc gia ở châu Âu áp dụng nhất (30/45 nước), 9 trong số 45 nước có chính thể cộng hoà hỗn hợp trong đó có Ba Lan, Phần Lan, Rumani, còn Síp là nước duy nhất ở châu Âu hiện nay duy trì chính thể cộng hoà tổng thống… Việc phân bổ quyền lực và chức năng của các cơ quan trong các thể chế chính trị được cơ cấu theo từng quốc gia, bạn đọc có thể tìm hiểu sâu hơn qua nội dung cuốn sách. Ngoài ra, một số thông tin cơ bản về địa lý, lịch sử, dân số, kinh tế của các nước châu Âu cũng được cập nhật để cung cấp cho bạn đọc. 

  GIAO LINH

     

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ