Thể chế chính trị các nước châu Âu

Thể chế chính trị các nước châu Âu
Tác giả: PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng, PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Chu Dương
Số trang: 436 trang
Giá tiền: 49.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần một giới thiệu khái quát về tổ chức, hoạt động của Nhà nước và thể chế chính trị các nước châu Âu. Đó là hiến pháp, các hình thức nhà nước, nghị viện, nguyên thủ quốc gia, chính phủ, hệ thống tư pháp, chính quyền địa phương, đảng chính trị và các nhóm lợi ích tại các nước châu Âu. Phần hai giới thiệu chi tiết thể chế chính trị của từng quốc gia châu Âu. Anh là quốc gia theo mô hình chính thể quân chủ (hiện có 12/45 quốc gia châu Âu theo mô hình này), Pháp theo mô hình chính thể cộng hoà, Italia theo chính thể cộng hoà đại nghị, mô hình được nhiều quốc gia ở châu Âu áp dụng nhất (30/45 nước), 9 trong số 45 nước có chính thể cộng hoà hỗn hợp trong đó có Ba Lan, Phần Lan, Rumani, còn Síp là nước duy nhất ở châu Âu hiện nay duy trì chính thể cộng hoà tổng thống… Việc phân bổ quyền lực và chức năng của các cơ quan trong các thể chế chính trị được cơ cấu theo từng quốc gia, bạn đọc có thể tìm hiểu sâu hơn qua nội dung cuốn sách. Ngoài ra, một số thông tin cơ bản về địa lý, lịch sử, dân số, kinh tế của các nước châu Âu cũng được cập nhật để cung cấp cho bạn đọc. 

  GIAO LINH

     

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ralph Pezzullo
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Học viện Hành chính quốc gia, Trung Quốc)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Stephen Smith và Jean de La Guérivière (Người dịch: Nguyễn Thị Tươi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Trường
  Giá tiền: 251.000 đ
  Tác giả: ThS. Lê Công Tiến - TS. Trần Huyền Trang (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Cẩm Tú - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Anne Case Angus Deaton; Người dịch: Tô Hoàng Việt Linh, Trần Hồng Liên, Trịnh Anh Minh; Người hiệu đính: Hoàng Kim Chi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập (Người dịch: Quách Thanh Hương – Ioanna; Hiệu đính: Liang Despoina)
  Giá tiền: 253.000 đ
  Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
  Giá tiền: 306.000 đ