Tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay

Tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
Số trang: 312 trang
Giá tiền: 52.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tính tích cực chính trị của công dân được đặt ra như một động lực thôi thúc khả năng sáng tạo và làm chủ trong mỗi người. Với công dân là chính khách, nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, những người phải chịu trách nhiệm lớn lao khi trực tiếp tham gia xây dựng cương lĩnh chính trị, đường lối, quyết sách thì tính tích cực của họ đòi hỏi càng phải cao.

  Cuốn sách Tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay của TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tính tích cực chính trị của công dân trong bối cảnh mới của đất nước.

  Cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Lý luận về tính tích cực chính trị của công dân.

  Chương II: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam.

  Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ