Triết học giáo dục hiện đại

Triết học giáo dục hiện đại
Tác giả:
Số trang: 561 trang
Giá tiền: 63.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với quan điểm về thực tiễn xã hội và giáo dục của chủ nghĩa Mác-Lênin, các tác giả cuốn sách là Lương Vị Hùng và Khổng Khang Hoa sẽ giúp độc giả hiểu và nhận thức sâu hơn bản chất của giáo dục - đó là sự thống nhất biện chứng giữa con người và xã hội, là hoạt động thực tiễn xã hội cơ bản của sản xuất và tái sản xuất tự thân của nhân loại - thông qua công cuộc cải cách và phát triển giáo dục của Trung Quốc.

  Các tác giả đã cố gắng đi sâu vào những vấn đề mang tính triết lý giáo dục hiện đại mà nó có thể chi phối, chỉ đạo các khâu, các lĩnh vực cụ thể của giáo dục, ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các cấp của nền giáo dục: tiểu học, trung học, đại học, trên đại học. Phương châm giáo dục của Trung Quốc là phục vụ sự nghiệp hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa, phục vụ đường lối cơ bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc là lấy kinh tế làm trọng tâm. Do vậy, sự nghiệp giáo dục phải thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế quốc dân và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa, ra sức hình thành cơ chế kết hợp có hiệu quả giữa giáo dục và kinh tế.

  Trong cuốn sách này, các tác giả cùng với độc giả bàn về: bản chất giáo dục, chức năng giáo dục, mục đích giáo dục, yếu tố giáo dục, cơ cấu giáo dục, cơ chế giáo dục, phương pháp giáo dục nhằm đào tạo lớp người mới có thế giới quan và nhân sinh quan tiến bộ, biết và dám độc lập suy nghĩ, biết tự mình chiếm lĩnh kiến thức, khám phá chân lý, lẽ phải, từ đó làm chủ cuộc sống của mình và của đất nước.

  Sách gồm 561 trang, giá 63.000đ.

  GIAO LINH

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ