Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay: Thành tựu, vấn đề và triển vọng (Sách chuyên khảo)

Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay: Thành tựu, vấn đề và triển vọng (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Đồng chủ biên)
Số trang: 308 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: Tháng 2012
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Từ khi chính thức gia nhập ASEAN ngày 28-7-1995 đến nay, Việt Nam không ngừng tăng cường phát triển quan hệ song phương lẫn đa phương với các nước trong Hiệp hội và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Những thành tựu đạt được này đã góp phần giúp Việt Nam tạo lập và củng cố môi trường hòa bình, đáp ứng yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, tranh thủ được các nguồn lực trong khu vực, khai thác lợi thế của ASEAN, phát huy nội lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, quá trình tham gia ASEAN của nước ta, cũng như quan hệ Việt Nam - ASEAN còn hạn chế về chất lượng, hiệu quả và chiều sâu, thiếu những nhân tố cho sự phát triển bền vững, ổn định, lâu dài, v.v..

  Để giúp bạn đọc tìm hiểu thực tiễn hơn 15 năm nước ta gia nhập ASEAN, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xin giới thiệu cuốn sách Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay – Thành tựu, vấn đề và triển vọng do PGS. TS. Nguyễn Thị Quế và PGS. TS. Nguyễn Hoàng Giáp đồng chủ biên.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính:

  Phần thứ nhất: Việt Nam gia nhập ASEAN và những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam – ASEAN từ năm 1995 đến nay.

  Phần thứ hai: Những thành tựu, khó khăn, hạn chế và vấn đề đặt ra trong quan hệ Việt Nam – ASEAN từ năm 1995 đến nay.

  Phần thứ ba: Triển vọng quan hệ Việt Nam – ASEAN và một số giải pháp tăng cường hiệu quả sự tham gia của Việt Nam trong hợp tác liên kết ASEAN đến năm 2020.

   Đinh Trọng Minh

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ