Loading...

Sổ tay pháp luật dành cho công an xã

Sổ tay pháp luật dành cho công an xã
Tác giả: TS. Lê Văn Thiệu, TS. Lương Thị Hiên (Đồng chủ biên)
Số trang: 154 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 102 câu hỏi và trả lời liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của công an xã. Cuốn sách được trình bày theo hệ thống gồm hai phần, làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của công an xã cũng như việc bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm quản lý nhà nước về công an xã. Nội dung các câu hỏi và trả lời bám sát các quy định của Pháp lệnh Công an xã năm 2008 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

  Đây là cẩm nang hữu ích giúp công an xã làm tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ