Loading...

Sổ tay pháp luật dành cho công an xã

Sổ tay pháp luật dành cho công an xã
Tác giả: TS. Lê Văn Thiệu, TS. Lương Thị Hiên (Đồng chủ biên)
Số trang: 154 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 102 câu hỏi và trả lời liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của công an xã. Cuốn sách được trình bày theo hệ thống gồm hai phần, làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của công an xã cũng như việc bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm quản lý nhà nước về công an xã. Nội dung các câu hỏi và trả lời bám sát các quy định của Pháp lệnh Công an xã năm 2008 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

  Đây là cẩm nang hữu ích giúp công an xã làm tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Ngọc Khánh Linh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Sâm - Vũ Văn Bái - Dương Hồng Hạnh (Sưu tầm, biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng - ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Phú - TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tá, Tiến sĩ Lương Khắc Vọng (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trương Sỹ Hùng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kim Quang Minh - Dương Văn Khánh - Trần Hương Lan
  Giá tiền: Liên hệ