Giới thiệu tác phẩm “Chống Đuyrinh” của Ph.Ăngghen

Giới thiệu tác phẩm “Chống Đuyrinh” của Ph.Ăngghen
Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
Số trang: 116 trang
Giá tiền: 15.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Giới thiệu tác phẩm “Chống Đuyrinh” của Ph.Ăngghen của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin.

  Nội dung cuốn sách phân tích những phê phán đối với tư tưởng sai lầm của Đuyrinh trên các lĩnh vực triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội; đồng thời hệ thống hóa các quan điểm của Ăngghen nhằm phát triển và bảo vệ chủ nghĩa Mác trước sự đả kích và xuyên tạc của Đuyrinh.

  Cuốn sách góp phần trong việc tìm hiểu và vận dụng học thuyết Mác trong hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ