Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
Giá tiền: 249.000 đ
Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
Giá tiền: 144.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 99.000 đ
Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
Giá tiền: 168.000 đ
Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
Giá tiền: 162.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 81.000 đ
Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Graham Allison; Người dịch: Nguyễn Thế Phương; Hiệu đính: Vũ Thị Lanh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đào Nhất Đào, Lỗ Chí Quốc (Đồng chủ biên); Người dịch: Quách Quang Hồng; Hiệu đính: Nguyễn Dương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Arkebe Oqubay và Kenichi Ohno, Biên dịch: TS. Hà Minh Hiệp, Hiệu đính: Trịnh Lan Hương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Alison Dagnes; Người dịch: Trọng Minh – Anh Đức
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Eirikur Bergmann; Người dịch: Nguyễn Vương Tuấn, Đào Thị Hồng Hạnh, Trương Hoàng Anh Thư
Giá tiền: 139.000 đ
Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
Giá tiền: Liên hệ
« 2 3 4 5 6 »