Tác giả: TS. Tống Đức Thảo
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Brice M. Claget, Văn phòng Luật sư Covington & Burling Washington D.C
Giá tiền: 40.000 đ
Tác giả: Lê Thúy Quỳnh, Nguyễn Trường Giang (Chủ biên)
Giá tiền: 23.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thanh (Chủ biên)
Giá tiền: 37.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hoài Phương
Giá tiền: 47.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp và PGS.TS. Nguyễn Thị Quế (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 49.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
Giá tiền: 82.000 đ
Tác giả: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Giá tiền: 94.000 đ
Tác giả: TS. Hoàng Phong Hà (Chủ biên)
Giá tiền: 277.000 đ
Tác giả: TS. Tô Văn Hòa
Giá tiền: 65.000 đ
« 4 5 6 7 8 »