Tác giả: GS. Văn Tạo, GS. Furuta Motoo (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ngô Phương Nghị, Nguyễn Thanh Tùng, Đào Ngọc Tuấn
Giá tiền: 89.000 đ
Tác giả: Võ Văn Sung
Giá tiền: 75.000 đ
Tác giả: Lê Thế Mẫu
Giá tiền: 119.000 đ
Tác giả: Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
Giá tiền: 72.000 đ
Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Chủ biên)
Giá tiền: 51.000 đ
Tác giả: TS. Tống Đức Thảo
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Brice M. Claget, Văn phòng Luật sư Covington & Burling Washington D.C
Giá tiền: 40.000 đ
Tác giả: Lê Thúy Quỳnh, Nguyễn Trường Giang (Chủ biên)
Giá tiền: 23.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thanh (Chủ biên)
Giá tiền: 37.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hoài Phương
Giá tiền: 47.000 đ
« 4 5 6 7 8 »