Loading...

Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lý cơ bản (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ ba có sửa chữa, bổ sung)

Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lý cơ bản (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ ba có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Dung (Chủ biên)
Số trang: 588 trang
Giá tiền: 231.000 đ
Xuất bản: Tháng Quý I-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trên cơ sở phân tích, bình luận các quy định của Luật Thương mại năm 2005, Bộ luật Dân sự năm 2005 cùng các văn bản pháp luật có liên quan đến chế định hợp đồng thương mại và đầu tư, cuốn sách chuyên khảo Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lý cơ bản do TS. Nguyễn Thị Dung làm chủ biên, đã được xuất bản lần đầu năm 2008 và được tái bản lần thứ nhất năm 2009, góp phần đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong việc tìm hiểu và áp dụng pháp luật thương mại và đầu tư trong cuộc sống hàng ngày.

  Trong lần xuất bản thứ ba này, cuốn sách được tác giả cập nhật các quy định liên quan đến chế định hợp đồng của Luật Thương mại năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Đầu tư năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2018, 2019; Bộ luật Dân sự năm 2015… cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức chuyên sâu, cụ thể về các loại hợp đồng cơ bản trong hoạt động thương mại và đầu tư tại nước ta. Ngoài ra, cuốn sách cũng giới thiệu những kỹ năng cơ bản khi soạn thảo, ký kết hợp đồng cùng các mẫu hợp đồng phổ biến trong hoạt động thương mại và đầu tư, giúp các bên trong hợp đồng phòng, tránh được những rủi ro pháp lý, giảm thiểu các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: Trần Thị Ánh (Chủ biên)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ