Chức năng văn hóa - tư tưởng và nhiệm vụ kinh doanh của hoạt động xuất bản

Ngày đăng: 10/12/2013 - 10:12

Xét chung khảo Giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ IX - 2013

Ngày đăng: 23/11/2013 - 19:11

Xuất bản sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày đăng: 20/11/2013 - 15:11

Nghề... ăn cắp sách

Ngày đăng: 18/11/2013 - 10:11

Nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ biên tập viên

Ngày đăng: 18/11/2013 - 10:11

Khó giữ bản quyền vì giá sách cao

Ngày đăng: 07/11/2013 - 13:11

Hội sách trực tuyến lớn nhất trong năm giảm giá mạnh

Ngày đăng: 05/11/2013 - 14:11

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác phòng, chống in lậu

Ngày đăng: 04/11/2013 - 09:11

Mô hình tổ chức và hoạt động của các nhà xuất bản - thực trạng và giải pháp

Ngày đăng: 30/10/2013 - 16:10

Tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình hiện nay

Ngày đăng: 18/10/2013 - 15:10
« 35 36 37 38 39 »