Tác giả: PGS, TS. Đinh Công Tuấn (Chủ biên)
Giá tiền: 55.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Hoàng Yến, TS. Vương Đức Hoàng Quân (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 46.000 đ
Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Giá tiền: 14.000 đ
Tác giả: Tổng cục dạy nghề
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Vũ Thị Vinh
Giá tiền: 45.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Hương
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: TS. Phạm Thu Hương
Giá tiền: 43.000 đ
Tác giả: TS. Phạm Thu Hà
Giá tiền: 54.000 đ
Tác giả: TS. Trần Thị Cẩm Thanh (Chủ biên) - ThS. Tô Đình Dân - ThS. Lê Hồng Điệp
Giá tiền: 38.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Lê, Phạm Hoài Huấn
Giá tiền: 46.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Lý Hoàng Ánh, Luật sư. TS. Phan Diên Vỹ
Giá tiền: 65.000 đ
Tác giả: GS. TS. Đỗ Đức Bình, PGS. TS. Ngô Thị Tuyết Mai, TS. Đỗ Thị Hương (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 34.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tường Anh
Giá tiền: 39.000 đ
« 4 5 6 7 8 »