Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hà Kỳ, huyện ủy Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Quý, huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Tân, huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Thị Gấm (Chủ biên)
Giá tiền: 151.000 đ
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá tiền: 598.000 đ
Tác giả: Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng, Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ biên)
Giá tiền: 121.000 đ
Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng (Chủ biên)
Giá tiền: 84.000 đ
« 1 2 3 4 5 »