Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giá tiền: 325.000 đ
Tác giả: Đảng bộ tỉnh Sơn La
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS,TS. Peter Van Den Bossche, ThS. Nguyễn Văn Tuấn
Giá tiền: 37.000 đ
Tác giả: Nhiều tác giả (Báo Nhân dân)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
Giá tiền: 30.000 đ
Tác giả: Trung tướng, PGS. Nguyễn Đình Ước
Giá tiền: 49.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Thị Bích Loan (Chủ biên)
Giá tiền: 28.000 đ
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Thanh tra Chính phủ
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hạng Hoài Thành
Giá tiền: 122.000 đ
Tác giả: PGS.TS Trương Văn Chung và PGS.TS. Doãn Chính (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 70.000 đ
Tác giả: Học viện Chính sách và Phát triển
Giá tiền: 20.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Tô Huy Rứa, GS.TS. Hoàng Chí Bảo, PGS.TS. Trần Khắc Việt, PGS.TS. Lê Ngọc Tòng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 78.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Lương Khắc Hiếu
Giá tiền: 48.000 đ
Tác giả: Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
« 63 64 65 66 67 »