Tác giả: Ralph Pezzullo
Giá tiền: 188.000 đ
Tác giả: Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Học viện Hành chính quốc gia, Trung Quốc)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
Giá tiền: 129.000 đ
Tác giả: Stephen Smith và Jean de La Guérivière (Người dịch: Nguyễn Thị Tươi)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Trường
Giá tiền: 251.000 đ
Tác giả: ThS. Lê Công Tiến - TS. Trần Huyền Trang (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Đặng Cẩm Tú - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Anne Case Angus Deaton; Người dịch: Tô Hoàng Việt Linh, Trần Hồng Liên, Trịnh Anh Minh; Người hiệu đính: Hoàng Kim Chi
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập (Người dịch: Quách Thanh Hương – Ioanna; Hiệu đính: Liang Despoina)
Giá tiền: 253.000 đ
Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
Giá tiền: 306.000 đ
Tác giả: Đoàn Ngọc Tuấn - Trần Nam Tiến
Giá tiền: 114.000 đ
Tác giả: TS. Trần Thanh Huyền - TS. Đào Minh Hồng - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên) (Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh)
Giá tiền: 137.000 đ
« 1 2 3 4 5 »