Tác giả: Ngô Quang Tuệ
Giá tiền: 46.000 đ
Tác giả: TS. Vi Thái Lang - TS. Trần Thị Hồng Loan
Giá tiền: 42.000 đ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thơ
Giá tiền: 290.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Viết Chức (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải - TS. Lê Văn Hòa (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 33.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thọ Khang - TS. Bùi Thị Kim Hậu
Giá tiền: 70.000 đ
Tác giả: Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trung tướng, PGS.TS. Nguyễn Đình Minh (Chủ biên)
Giá tiền: 80.000 đ
Tác giả: Lương Trọng Thành - Bùi Văn Dũng - Lê Văn Phong (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 83.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Huyền Nhung
Giá tiền: 84.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Dũng, ThS. Võ Thị Kim Thu (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 115.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đình Thi (Chủ biên)
Giá tiền: 178.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Trương Minh Dục
Giá tiền: 120.000 đ
Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
Giá tiền: 115.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Thu Lương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả:
Giá tiền: Liên hệ
« 8 9 10 11 12 »