Tác giả: TS. Nguyễn Thị Huyền Nhung
Giá tiền: 84.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Dũng, ThS. Võ Thị Kim Thu (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 115.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đình Thi (Chủ biên)
Giá tiền: 178.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Trương Minh Dục
Giá tiền: 120.000 đ
Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
Giá tiền: 115.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Thu Lương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả:
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Thị Bảy, Phạm Lan Oanh
Giá tiền: 30.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thị Bảy, Phạm Lan Oanh
Giá tiền: 35.000 đ
Tác giả: Bạch Ngọc Chiến - Vương Quân Hoàng
Giá tiền: 122.000 đ
Tác giả: Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TP. Hà Nội - Đại học Quốc gia Hà Nội
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS. VS. TSKH. Phạm Minh Hạc
Giá tiền: 95.000 đ
Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
Giá tiền: 64.000 đ
« 7 8 9 10 11 »