Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 2: Liên khu ủy X (1949)

Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 2: Liên khu ủy X (1949)
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 1 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 2: Liên khu ủy X (1949) tập hợp khá đầy đủ tài liệu, văn kiện do Liên khu ủy X ban hành trong năm 1949, gồm 71 tài liệu, chủ yếu được sắp xếp theo trật tự thời gian để tiện cho việc theo dõi, nghiên cứu. Thành phần tài liệu phong phú, bao gồm các thể loại văn bản như: nghị quyết, chỉ thị, thông tri, báo cáo, công văn, đề án, biên bản. Chiếm số lượng nhiều nhất là các chỉ thị của Ban Thường vụ Liên khu ủy X chỉ đạo các mặt hoạt động của toàn Liên khu trong năm 1949 (chiếm hơn 60% tổng số văn bản trong danh mục).

  Nội dung tài liệu phản ánh đầy đủ, sát sao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên khu ủy X trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội của Liên khu. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ