Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
Giá tiền: 248.000 đ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
Giá tiền: 121.000 đ
Tác giả: Văn phòng Chủ tịch nước
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
Giá tiền: 39.000 đ
Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
Giá tiền: 89.000 đ
Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
Giá tiền: 119.000 đ
Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
Giá tiền: 145.000 đ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Giá tiền: 14.000 đ
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Giá tiền: 106.000 đ
« 1 2 3 4 5 »