Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
Giá tiền: 179.000 đ
Tác giả: TS. Phạm Thị Thanh Mai
Giá tiền: 103.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trịnh Gia Ban
Giá tiền: 317.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »