Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Đỗ Phương Anh, ThS. Lê Đình Tư (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 87.000 đ
Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, TS. Thịnh Văn Khoa, ThS. Trần Thị Ngọc Diệp (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
Giá tiền: 298.000 đ
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Giá tiền: 77.000 đ
Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
Giá tiền: 43.000 đ
« 5 6 7 8 9 »