Cẩm nang phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cẩm nang phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Tác giả: Trung tá, Tiến sĩ Lương Khắc Vọng (Biên soạn)
Số trang: 196 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 2 chương:

  Chương I: Kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, trong đó hướng dẫn đánh giá nguy hiểm cháy, nổ ở cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên của cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

  Chương II: Xây dựng nội quy, phương ánvà tuyên truyền, phân công thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một số bộ phận cơ sở, đề cập yêu cầu và những nhiệm vụ cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của một số bộ phận đặc thù trong cở sở.

  Ngoài ra, cuốn sách còn có Phụ lục hướng dẫn người đứng đầu cơ sở hoàn thiện hồ sơ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các biểu mẫu phục vụ tổ chức thực hiện công tác này tại cơ sở.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo thiết thực phục vụ tổ chức công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư (gọi chung là cơ sở).

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ