Cẩm nang công tác thống kê cấp xã

Cẩm nang công tác thống kê cấp xã
Tác giả: Nguyễn Huy Lương
Số trang: 256 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là đơn vị hành chính cơ sở, là cấp gần dân nhất và là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của các tầng lớp nhân dân. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền; bảo đảm cho các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Để báo cáo tình hình kinh tế - xã hội đối với cấp trên và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý hành chính của mình, ủy ban nhân dân cấp xã cần có đầy đủ các công cụ và nguồn lực cần thiết, trong đó không thể thiếu công cụ thống kê và thông tin thống kê phản ánh tình hình kinh tế - xã hội trong phạm vi xã. Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động thống kê của cấp xã từ trước đến nay nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý hành chính nhà nước của ủy ban nhân dân cấp xã. Hoạt động thống kê của hầu hết các xã hiện nay đều bị động, lúng túng, thiếu thống nhất và chưa bám sát yêu cầu của cấp ủy, chính quyền cấp xã.

  Nhằm góp phần khắc phục những hạn chế trên, cuốn sách Cẩm nang công tác thống kê cấp xã được biên soạn, đã cung cấp những nội dung quan trọng, thiết yếu nhất để tổ chức, triển khai có hiệu quả hoạt động thống kê trong phạm vi xã, phường, thị trấn, cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý và báo cáo cấp trên của cấp ủy, chính quyền cấp xã.

  Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Một số vấn đề quan trọng, thiết yếu liên quan đến hoạt động thống kê cấp xã;

  Phần thứ hai: Một số công việc thống kê quan trọng thiết yếu đối với cấp xã;

  Phần thứ ba: Một số bảng mã thông dụng và mẫu sổ thống kê áp dụng cho xã và khu dân cư.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ