Cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới

Cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới
Tác giả: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số trang: 162 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu những nội dung cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; giới thiệu một số biểu mẫu và văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở và nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; hiểu được nội dung, phương pháp, cách làm, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ