Cẩm nang về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản

Cẩm nang về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản
Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Quy, ThS. Phạm Thị Thanh Vân
Số trang: 172 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về phương pháp, hình thức, công cụ và cách thức tiến hành lập kế hoạch phát triển thôn bản, thu hút sự tham gia của người dân địa phương, huy động mọi nguồn lực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương một cách hiệu quả.

  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  - Chương 1: Những vấn đề chung về lập kế hoạch thôn bản;

  - Chương 2: Các công cụ sử dụng trong quá trình lập kế hoạch thôn bản;

  - Chương 3: Quy trình các bước lập kế hoạch thôn bản.

  Đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch phát triển thôn bản, góp phần cải thiện điều kiện sống và sự phát triển của địa phương.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ