Hỏi - đáp về Luật đất đai năm 2013

Hỏi - đáp về Luật đất đai năm 2013
Tác giả: ThS. Lê Văn Bình (Chủ biên)
Số trang: 276 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 128 câu hỏi và trả lời về các câu hỏi liên quan đến nội dung Luật đất đai. Cuốn sách được chia thành bảy phần:

  Phần I: Những quy định chung;

  Phần II: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

  Phần III: Thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

  Phần IV: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  Phần V: Tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất;

  Phần VI: Chế độ sử dụng các loại đất;

  Phần VII: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

  Với những câu hỏi có tính chọn lọc và cách trả lời ngắn gọn, súc tích, cuốn sách sẽ là cẩm nang hữu ích giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin liên quan đến các vấn đề trên.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ