Hỏi - đáp về xử lý tình huống trong thi hành Luật đất đai năm 2013

Hỏi - đáp về xử lý tình huống trong thi hành Luật đất đai năm 2013
Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hằng (Chủ biên)
Số trang: 264 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 113 câu hỏi và trả lời về các tình huống liên quan đến Luật đất đai năm 2013. Các tác giả dựa trên những tình huống thực tế gần gũi với người dân để phân tích, làm rõ những đúng - sai, giải đáp rõ ràng các vấn đề trong việc quản lý và tiến hành các thủ tục hành chính ở cấp cơ sở có liên quan đến Luật đất đai năm 2013. Thông qua đó, người dân sẽ hiểu rõ và nắm được những kiến thức pháp luật cơ bản, như: Những quy định cơ bản của pháp luật đất đai hiện hành về thế chấp và xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, chủ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quy định pháp luật về thu hồi đất, trưng dụng đất, những quy định cơ bản của pháp luật về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai...

  Với cách trình bày rõ ràng, mạch lạc, sự phân tích khoa học căn cứ trên những quy định pháp luật, cuốn sách thực sự là tài liệu cần thiết cho người dân và cán bộ hành chính cấp cơ sở xã, phường, thị trấn muốn tìm hiểu về Luật đất đai năm 2013.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Chu Trọng Huyến
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ