Hướng dẫn cộng đồng xây dựng mô hình bảo vệ môi trường

Hướng dẫn cộng đồng xây dựng mô hình bảo vệ môi trường
Tác giả: Cục Bảo vệ môi trường
Số trang: 144 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hiện nay tình trạng suy thoái tài nguyên đất, nước, đa dạng sinh học do việc khai thác, sử dụng tài nguyên không hợp lý và từ việc sử dụng các hóa chất nông nghiệp, rác thải, ô nhiễm từ các làng nghề đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường ở các vùng nông thôn. Sự ô nhiễm không khí do bụi và khí thải; nước thải công nghiệp và đô thị cũng như vấn đề thiếu nước sạch, vệ sinh môi trường không an toàn trong môi trường đô thị ngày càng gia tăng.

  Với mong muốn cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc tại các địa phương cũng như phát động phong trào bảo vệ môi trường trong toàn dân, cuốn sách Hướng dẫn cộng đồng xây dựng mô hình bảo vệ môi trường được biên soạn, tập trung vào các nội dung: tổng quan chung về môi trường và ô nhiễm môi trường ở nông thôn và đô thị; các mô hình bảo vệ môi trường tiêu biểu và các bước phát huy hiệu quả của các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ cơ sở cấp xã, phường, thị trấn trong việc hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ