Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở

Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở
Tác giả: Phạm Lan Oanh, Nguyễn Hoàng
Số trang: 208 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp tư liệu, kiến thức chung về lễ hội truyền thống ở Việt Nam như: loại hình, giá trị lễ hội và thực trạng tổ chức, quản lý lễ hội hiện nay ở cơ sở... Cuốn sách cũng bàn đến vấn đề về: nguyên tắc, quy trình tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống và một số văn bản quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống.

  Cuốn sách gồm hai chương:

  Chương I: Những vấn đề chung về lễ hội

  Chương II: Quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống

  Cuốn sách là tài liệu giúp cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở trong công tác quản lý lễ hội truyền thống. Từ đó góp phần đẩy mạnh và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời khắc phục dần các hạn chế, tiêu cực của lễ hội trong đời sống xã hội đương đại.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ