Hỏi - đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người

Hỏi - đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người
Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
Số trang: 200 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản để nhận diện các hành vi, thủ đoạn của đối tượng mua bán người; nhận biết nạn nhân bị mua bán; phổ biến một số chính sách, quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống mua bán người và một số quy định của quốc tế về ngăn ngừa, hợp tác phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán; giới thiệu một số mô hình điểm về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán để các xã, phường có thể tham khảo, vận dụng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ