Video

Sách mới

Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
Giá tiền: 85.000 đ
Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
Giá tiền: 186.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tùng, Hoàng Thị Thuận
Giá tiền: 114.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 290.000 đ
Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
Giá tiền: 77.000 đ
Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
Giá tiền: 249.000 đ
Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
Giá tiền: 167.000 đ
Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 266.000 đ
Tác giả: GS.TS.Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, ThS. Lê Đức Thắng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Jonathan Haidt; Người dịch: Trương Thúy Ngân
Giá tiền: 208.000 đ

Sách và cuộc sống

Nhằm giới thiệu tóm tắt những công trình khoa học kinh tế được nhận Giải thưởng...
Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Bộ Thông tin và Truyền...
Mới đây, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên đưa ra những...
Bộ giáo trình được biên soạn với tiêu chí đảm bảo tính khoa học, tính Đảng,...
Sáng 14/02, tức mùng 03 Tết Tân Sửu, tại phố 19-12 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở...
Năm 2020, lĩnh vực xuất bản đã chứng kiến một loạt các sự kiện sách lớn trong...
Các cuốn sách được trưng bày không chỉ điểm tô cho không gian diễn ra Đại hội...
Năm nay như một lời hẹn định kỳ, hàng loạt nhà sách đã cho ra mắt ấn phẩm Sách...
Nhà nhà làm sách bản đặc biệt, người người chơi ấn bản đặc biệt, 2020 ghi...
Vượt lên khuôn khổ là nơi diễn ra hoạt động bán, trao đổi, trò chuyện về sách,...