Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn

Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn
Tác giả: Hà Anh
Số trang: 174 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp một số nội dung liên quan đến việc đào tạo nghề và việc làm như: mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp; trình độ, hình thức đào tạo nghề; quyền và nhiệm vụ của người học nghề; quan điểm và chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp; vấn đề định hướng khung chính sách việc làm, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia,... Bên cạnh đó, cuốn sách trình bày một số vấn đề về đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn cũng như vấn đề tổ chức quản lý, hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn ở cấp xã.

  Nội dung cuốn sách được chia thành ba phần:

  Phần I: Một số vấn đề chung về đào tạo nghề và việc làm;

  Phần II: Đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm đối với lao động nông thôn;

  Phần III: Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động ở cấp xã;

  Cuốn sách là tài liệu thiết thực cung cấp những thông tin và những hiểu biết cần thiết về học nghề và việc làm cho lao động nông thôn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ