Bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở và một số nghiệp vụ công an xã, phường, thị trấn

Bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở và một số nghiệp vụ công an xã, phường, thị trấn
Tác giả: TS. Bùi Thanh Tuấn
Số trang: 220 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã hết sức quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Đến tháng 6/2022, đã bố trí hơn 48.000 cán bộ Công an xã, thị trấn chính quy tại 100% xã, thị trấn trên toàn quốc. Thực tiễn đã chứng minh, việc bố trí Công an chính quy tại xã, phường, thị trấn là chủ trương rất đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, nhằm tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay tại cơ sở; tăng cường cải cách hành chính, đưa các dịch vụ công về an ninh, trật tự trực tiếp đến với người dân. Nhờ vậy, công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở tiếp tục được nâng lên, mối quan hệ giữa Công an và nhân dân ngày càng được củng cố, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn các xã, phường, thị trấn; bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

  Cuốn sách Bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở và một số nghiệp vụ công an xã, phường, thị trấn góp phần giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở và những yêu cầu nghiệp vụ đặt ra đối với đội ngũ Công an cơ sở.

  Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, giới thiệu những vấn đề cơ bản về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở như lực lượng tham gia, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an, văn hóa giao tiếp, ứng xử của lực lượng Công an ở địa bàn cơ sở; một số nghiệp vụ của Công an ở địa bàn cơ sở như công tác cấp, quản lý căn cước công dân, quản lý cư trú và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; công tác xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Cuốn sách là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích cho cán bộ, lãnh đạo quản lý và nhân dân ở địa bàn cơ sở.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ