Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực
Tác giả: ThS. Phùng Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Hương Lan, ThS. Lại Thị Thu Thủy
Số trang: 195 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Kỹ năng sống là khả năng của cá nhân bộc lộ qua việc giải quyết hiệu quả các tình huống trong cuộc sống. Kỹ năng sống không tự nhiên có được mà phải hình thành dần từ quá trình học tập, lĩnh hội, trải nghiệm, rèn luyện trong cuộc sống. Quá trình hình thành kỹ năng sống diễn ra cả trong và ngoài hệ thống giáo dục. Kỹ năng sống chính là nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh. Người có kỹ năng sống phù hợp luôn vững vàng trước những khó khăn, thử thách; biết ứng xử, xử lý vấn đề một cách tích cực và phù hợp; họ thường thành công hơn trong cuộc sống, luôn yêu đời và làm chủ cuộc sống của chính mình. Ngược lại, người thiếu kỹ năng sống thường bị vấp váp, dễ thất bại trong cuộc sống. Chính vì vậy, giáo dục và trang bị kỹ năng sống, nhất là cho học sinh đóng vai trò quan trọng.

  Cuốn sách Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực do ThS. Phùng Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Hương Lan, ThS. Lại Thị Thu Thủy biên soạn, góp phần mang đến một cuốn cẩm nang hữu ích giúp các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non tới trung học phổ thông thực hiện giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ nói chung, cho học sinh ở các cấp học nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và nhu cầu phát triển của người học.

  Cuốn sách gồm 3 nội dung chính: Phần thứ nhất trình bày một số vấn đề chung về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, trong đó bao gồm các quan niệm về kỹ năng sống và tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống. Phần thứ hai trình bày mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu và những nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Phần thứ ba giới thiệu các phương pháp, kỹ thuật dạy kỹ năng sống cho học sinh, các bước thực hiện một bài dạy học có giáo dục kỹ năng sống, và một số hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, bao gồm tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ