Hỏi - đáp một số vấn đề về đạo lạ, tà đạo ở nước ta hiện nay

Hỏi - đáp một số vấn đề về đạo lạ, tà đạo ở nước ta hiện nay
Tác giả: Nhiều tác giả
Số trang: 114 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • “Đạo lạ” xuất hiện, tồn tại ở nước ta hiện nay có biểu hiện khá phong phú và phức tạp, có tới 50 đến 70 loại, với nhiều loại hình, tên gọi khác nhau. Không ít “đạo lạ” với cách thức hành đạo phản văn hóa, phi đạo đức, phi nhân tính, ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe và nhân phẩm con người; tác động xấu tới tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương, cơ sở nơi “đạo lạ” đó xuất hiện và có thể coi như là tà đạo. Việc xuất hiện và những hoạt động của các “đạo lạ” diễn ra phức tạp, không dễ dàng nhận diện, dẫn đến sự lúng túng trong xử lý của các cấp, các ngành, nhất là đối với hệ thống chính trị cơ sở.

  Cuốn sách gồm 29 câu hỏi và trả lời liên quan đến nhận thức về "đạo lạ", tà đạo; phân biệt "đạo lạ", tà đạo với tín ngưỡng, tôn giáo; giải đáp những thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật cần nắm vững và một số kinh nghiệm, giải pháp khi giải quyết vấn đề "đạo lạ", tà đạo.

  Sách cung cấp thông tin, kiến thức cơ bản giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ dân vận các cấp có cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu và tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong công tác giải quyết vấn đề "đạo lạ", tà đạo ở nước ta hiện nay.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ