Hỏi - đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội

Hỏi - đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội
Tác giả: Lê Thu Lan - Lương Thị Thu Huyền - Trần Thị Thùy Dương
Số trang: 176 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, luôn được ghi nhận trong các Văn kiện của Đảng cũng như trong các bản Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt thể hiện tập trung trong Luật bảo hiểm xã hội năm 2006. Tuy nhiên, sau 7 năm thực hiện, Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 đã trở nên bất cập và hạn chế trước sự phát triển không ngừng của đời sống kinh tế - xã hội. Do vậy, để tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Hiến pháp năm 2013 về việc hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội, ngày 20-11-2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

  Cuốn sách Hỏi - đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thông qua việc lồng ghép, đặt ra những tình huống giả định cụ thể để bạn đọc dễ áp dụng Luật vào thực tiễn, đặc biệt giúp cán bộ và người dân tại cơ sở nắm được những quy định cơ bản của Luật, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong các tình huống cụ thể khi tham gia bảo hiểm xã hội.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ