Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Số trang: 235 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 130 câu hỏi - trả lời, chia làm 2 phần: Phần thứ nhất gồm những câu hỏi và trả lời về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Phần thứ hai gồm những câu hỏi và trả lời về một số tình huống trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Bên cạnh đó, cuốn sách giới thiệu những quy định mới về thẩm quyền của cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.  

  Nội dung cuốn sách được soạn dưới dạng hỏi - đáp cụ thể, dễ hiểu, dễ vận dụng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chi bộ, đảng viên, cán bộ kiểm tra với các tình huống nghiệp vụ xảy ra từ thực tế ở cơ sở, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện đúng các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ