Hướng dẫn phương pháp khuyến nông

Hướng dẫn phương pháp khuyến nông
Tác giả: TS. Ngô Xuân Hoàng (Chủ biên)
Số trang: 110 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đề cập đến: một số vấn đề chung về khuyến nông và hoạt động khuyến nông; tổ chức khuyến nông ở Việt Nam cũng như­ vai trò, chức năng của tổ chức khuyến nông hiện tại và trong tư­ơng lai; cán bộ khuyến nông và vai trò, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn; đối tư­ợng của khuyến nông và các ph­ương pháp cần sử dụng để thực hiện tốt công tác khuyến nông ở các cấp; cách xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động khuyến nông ở các cấp cũng như­ ph­ương pháp đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông và kết quả hoạt động của cán bộ khuyến nông...

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích góp phần nâng cao hiểu biết giúp người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, nâng cao trình độ dân trí trong đời sống nông thôn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ