(28/11/2021 : 11:11:22)
“An ninh chủ động và toàn diện” là nội dung xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Quan điểm này được phản ánh cô đọng, sâu sắc trong cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Đại tướng,...

Video

Sách mới

Tác giả: Hải Đường
Giá tiền: 109.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 93.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 15.000 đ
Tác giả: TS. Lương Thị Huyền Trang (Chủ biên)
Giá tiền: 84.000 đ
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Phạm Đi
Giá tiền: 196.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm (Chủ biên)
Giá tiền: 165.000 đ

Sách và cuộc sống

Công nghiệp công nghệ cao là ngành kinh tế - kỹ thuật sản xuất sản phẩm công nghệ...
Hơn 95 năm ra đời và phát triển, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định...
Tham nhũng là một hiện tượng tiêu cực trong xã hội xảy ra ở tất cả các quốc...
Với chủ trương “tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo” của Đảng và Nhà nước...
ASEAN trong chiến lược nước lớn là cuốn sách do Viện Chiến lược Công an, Bộ Công...
Ngự sử đài là cơ quan chuyên làm công việc giám sát ở triều đình, can gián nhà...
Tài sản trong Bộ luật Dân sự của Việt Nam được hiểu là vật, tiền, giấy tờ...
Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình là những thuật ngữ có lịch sử phát...
Một thời để nhớ là tựa đề cuốn sách của GS.TS. Vũ Văn Hiền - nguyên Tổng Biên...
Năm 2020 đã đi qua và khép lại nhiệm kỳ 5 năm 2016 - 2020 của Đại hội đại biểu...