Kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở

Kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở
Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Số trang: 188 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở do tập thể tác giả hiện đang làm công tác, nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa biên soạn, góp phần trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở xã, phường, thị trấn. Nội dung sách kết cấu gồm 10 chuyên đề, khái quát các kỹ năng cơ bản của cán bộ Mặt trận Tổ quốc cần thực hiện tốt như: Kỹ năng quản lý mục tiêu; kỹ năng dự báo, xây dựng kế hoạch; kỹ năng quản lý thời gian; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kỹ năng tổ chức và điều hành hội nghị; kỹ năng phối hợp trong công tác; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục; kỹ năng tổ chức phản biện xã hội.

  Cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở là những người trực tiếp xúc với quần chúng, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức, đoàn kết quần chúng nhân dân nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chất lượng của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của hệ thống chính trị cấp cơ sở. Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

  Việc nắm chắc nội dung các chuyên đề góp phần giúp cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn công tác, phù hợp với hoàn cảnh thực tế ở địa phương; đồng thời, phát huy tính tích cực để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố sự đồng thuận, thống nhất và đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo
  Giá tiền: Liên hệ