Kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công chức văn phòng - thống kê cấp xã (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

Kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công chức văn phòng - thống kê cấp xã (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả:
Số trang: 188 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Công chức văn phòng - thống kê cấp xã là những người nằm trong bộ máy quản lý hành chính và là một trong các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. Những chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước có đến được với nhân dân hay không đều phụ thuộc một phần vào kết quả thực hiện công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được đặc biệt quan tâm, là một yêu cầu bức thiết trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

  Nội dung cuốn sách hệ thống hóa, giải đáp một số vấn đề về chức trách, nhiệm vụ và kỹ năng làm việc của công chức văn phòng - thống kê cấp xã, trong đó đề cập một số kỹ năng nghiệp vụ cơ bản sau: kỹ năng soạn thảo văn bản; nghiệp vụ văn thư; nghiệp vụ lưu trữ; nghiệp vụ thống kê. Một số ví dụ, biểu mẫu được trình bày lồng ghép trong các kỹ năng, nghiệp vụ giúp người đọc dễ dàng hình dung, so sánh các bước thực hiện và áp dụng hiệu quả trong công việc. Qua đó, giúp cho đội ngũ công chức văn phòng - thống kê cấp xã có thêm tài liệu tự học tập, rèn luyện nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  Trong lần tái bản này, Nhà xuất bản và tác giả đã cập nhật, bổ sung các văn bản mới, chỉnh sửa một số nội dung để tập trung làm rõ hơn các kỹ năng, nhiệm vụ của công chức văn phòng - thống kê cấp xã trong giai đoạn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ