Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
Giá tiền: 184.000 đ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
Giá tiền: 57.000 đ
Tác giả: Bùi Xuân Đính
Giá tiền: 91.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
Giá tiền: 75.000 đ
Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
Giá tiền: 123.000 đ
Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
Giá tiền: 125.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
Giá tiền: 52.000 đ
« 9 10 11 12 13 »