Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan

Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan
Tác giả: Phạm Minh Thảo, Phạm Lan Oanh
Số trang: 150 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày các khái niệm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan, đồng thời đi sâu giới thiệu, phân tích những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cụ thể đang có ở nước ta, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách liên quan của Đảng và Nhà nước, cũng như các biện pháp bài trừ mê tín dị đoan.

  Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

  Phần I: Khái niệm và nội dung tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan;

  Phần II: Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo;

  Phần III: Chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo và việc bài trừ mê tín dị đoan.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu giúp bạn đọc hiểu rõ các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó có những nhận thức đúng đắn trong việc bài trừ các tập tục mê tín dị đoan, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân.

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ