Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Giá tiền: 64.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
Giá tiền: 72.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Song Hà (Chủ biên)
Giá tiền: 147.000 đ
Tác giả: Ngô Văn Lệ - Huỳnh Ngọc Thu - Ngô Thị Phương Lan (Đồng Chủ biên)
Giá tiền: 125.000 đ
Tác giả: Ngô Quang Tuệ
Giá tiền: 46.000 đ
Tác giả: TS. Vi Thái Lang - TS. Trần Thị Hồng Loan
Giá tiền: 42.000 đ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thơ
Giá tiền: 290.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Viết Chức (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải - TS. Lê Văn Hòa (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 33.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thọ Khang - TS. Bùi Thị Kim Hậu
Giá tiền: 70.000 đ
Tác giả: Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trung tướng, PGS.TS. Nguyễn Đình Minh (Chủ biên)
Giá tiền: 80.000 đ
Tác giả: Lương Trọng Thành - Bùi Văn Dũng - Lê Văn Phong (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 83.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Huyền Nhung
Giá tiền: 84.000 đ
« 4 5 6 7 8 »