Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
Giá tiền: 214.000 đ
Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
Giá tiền: 268.000 đ
Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
Giá tiền: 174.000 đ
Tác giả: TS. Phạm Đi
Giá tiền: 196.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
Giá tiền: 282.000 đ
Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
Giá tiền: 113.000 đ
« 1 2 3 4 5 »